1.18. Dane są punkty A, B, C, D. Sprawdź, czy czworokąt ABCD jest równole bokiem. Następnie oblicz jego obwód. a) A(- 2, 1) , B(- 1, – 1) , C(2, 5) , D(1, 7) b) A(2, – 5) , B(7, 0) , C(2, 5) , D(0, 3)

1.18. Dane są punkty A, B, C, D. Sprawdź, czy czworokąt ABCD jest równole bokiem. Następnie oblicz jego obwód. a) A(- 2, 1) , B(- 1, – 1) , C(2, 5) , D(1, 7) b) A(2, – 5) , B(7, 0) , C(2, 5) , D(0, 3)