...

1.19. Punkty A(- 3, – 1) , B(1, 2) , C(2, 5) są kolejnymi wierzchołkami równ głoboku ABCD. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D. b) Oblicz współrzędne punktu S przecięcia się przekątnych. vec BC są rów D A B

1.19. Punkty A(- 3, – 1) , B(1, 2) , C(2, 5) są kolejnymi wierzchołkami równ głoboku ABCD. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D. b) Oblicz współrzędne punktu S przecięcia się przekątnych. vec BC są rów D A B

Zobacz!