...

1.20. Oblicz współrzędne wierzchołków C cup D równoległoboku że A 4(- 4, 4); ABCD, , B(- 2, – 1) , a przekątne AC i BD przecinają się w punkcie Oblicz długości boków tego równoległoboku. wiedząc, S(- 1, 3) . vec CD =[-2,-6]

1.20. Oblicz współrzędne wierzchołków C cup D równoległoboku że A 4(- 4, 4); ABCD, , B(- 2, – 1) , a przekątne AC i BD przecinają się w punkcie Oblicz długości boków tego równoległoboku. wiedząc, S(- 1, 3) . vec CD =[-2,-6] 

Zobacz!