...

1.21. W trójkącie ABC dane są: A(- 5, 2) , C(1, 5) . Wiedząc, że gdzie D to środek boku AB, oblicz współrzędne wierzchołka B oraz długość boku AB. Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX

1.21. W trójkącie ABC dane są: A(- 5, 2) , C(1, 5) . Wiedząc, że gdzie D to środek boku AB, oblicz współrzędne wierzchołka B oraz długość boku AB. Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX 

Zobacz!