...

1.22. Wyznacz współrzędne punktu A 1 , będącego obrazem punktu A w przesu nięciu równoległym o wektor u, jeśli: a) A(9,-1 ), vec u =[-8,3] b) A(-3,5),; vec u =[6,0] c) A(4, 7) , vec u =[1,3]

1.22. Wyznacz współrzędne punktu A 1 , będącego obrazem punktu A w przesu nięciu równoległym o wektor u, jeśli: a) A(9,-1 ), vec u =[-8,3] b) A(-3,5),; vec u =[6,0] c) A(4, 7) , vec u =[1,3] 

Zobacz!