...

1.23. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor vec u jest punkt B 1 Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli: . a) B 1 (1,2) , vec u =[-5,0] b) B B 1 (3,-2) , u = [- 7, 1] c) B 1 (5,1) , vec u =[4,6]

1.23. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor vec u jest punkt B 1 Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli: . a) B 1 (1,2) , vec u =[-5,0] b) B B 1 (3,-2) , u = [- 7, 1] c) B 1 (5,1) , vec u =[4,6] 

Zobacz!