...

1.24. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: X f(x) -2 0 0 2 1 0 2 1 3 2 1 Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunię cia równoległego wykresu funkcji f: b) o 2 jednostki w lewo. a) o 3 jednostki w prawo Przeanalizuj dziedziny i zbiory wartości funkcji fih.

1.24. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: X f(x) -2 0 0 2 1 0 2 1 3 2 1 Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunię cia równoległego wykresu funkcji f: b) o 2 jednostki w lewo. a) o 3 jednostki w prawo Przeanalizuj dziedziny i zbiory wartości funkcji fih. 

Zobacz!