1.25. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: f(x) X f(x) -2 -10 -1 -5 0 0 1 5 2 10 Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, opisaną wzorem: a) g(x) = f(x – 9) b) g(x) = f(x + 53) .

1.25. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: f(x) X f(x) -2 -10 -1 -5 0 0 1 5 2 10 Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, opisaną wzorem: a) g(x) = f(x – 9) b) g(x) = f(x + 53) .