...

1.26. Podaj, o ile jednostek, i w którą stronę należy przesunąć wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji: a) y = f(x – 4) W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia. b) y = f(x + 6) c) y = f(x + 5)

1.26. Podaj, o ile jednostek, i w którą stronę należy przesunąć wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji:

a) y = f(x – 4) W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia. b) y = f(x + 6) c) y = f(x + 5) 

Zobacz!