1.27. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x – 4) oraz h(x)=f(x+1). Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji f, g oraz h.

1.27. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x – 4) oraz h(x)=f(x+1). Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji f, g oraz h.