1.28. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x + 3) oraz h(x)=f(x-2). Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funk cji f, g oraz h.

1.28. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x + 3) oraz h(x)=f(x-2). Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funk cji f, g oraz h.