1.29. Na rysunku jest przedstawiony wy kres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji g(x) = f(x + 2) * o * r * a * z * h * (x) = f(x – 5) . Odczytaj z wykresu wartości funkcji f dla argumen tów: -2, 0 oraz 4. Podaj wartoś wyrażenia: a) g(- 4) * g * (- 2) + g(2) b) h(3) * [h(5) – h(9)] .

1.29. Na rysunku jest przedstawiony wy kres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji g(x) = f(x + 2) * o * r * a * z * h * (x) = f(x – 5) . Odczytaj z wykresu wartości funkcji f dla argumen tów: -2, 0 oraz 4. Podaj wartoś wyrażenia: a) g(- 4) * g * (- 2) + g(2) b) h(3) * [h(5) – h(9)] .