1.30. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równole głym wykresu funkcji f wzdłuż osi OX: a) o 3 jednostki w lewo, jeśli f(x) = sqrt(x) b) o 2 jednostki w prawo, jeśli f(x) = x ^ 2 c) o 5 jednostek w prawo, jeśli f(x) = – 1/2 * x d) o 1 jednostkę w lewo, jeśli f(x) = |x| e) o 1 jednostkę w lewo, jeśli f(x) = x ^ 3 f) o 3 jednostki w prawo, jeśli f(x) = 1/x . W przesunięcia. każdym przypadku naszkicuj wykres funkcji g oraz podaj współrzędne wektora d) y = f(x – 10) AY -6 -5-4- 3 – 2 – 1; y = f(x) 45 3 21 6 X -2 y = f(x) 4 5 6 X -6-5-4-3-2-1 1 2 AY 2 1 -> y = f(x) 4 5 6 X -2 -1 3

1.30. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równole głym wykresu funkcji f wzdłuż osi OX: a) o 3 jednostki w lewo, jeśli f(x) = sqrt(x) b) o 2 jednostki w prawo, jeśli f(x) = x ^ 2 c) o 5 jednostek w prawo, jeśli f(x) = – 1/2 * x d) o 1 jednostkę w lewo, jeśli f(x) = |x| e) o 1 jednostkę w lewo, jeśli f(x) = x ^ 3 f) o 3 jednostki w prawo, jeśli f(x) = 1/x . W przesunięcia. każdym przypadku naszkicuj wykres funkcji g oraz podaj współrzędne wektora d) y = f(x – 10) AY -6 -5-4- 3 – 2 – 1; y = f(x) 45 3 21 6 X -2 y = f(x) 4 5 6 X -6-5-4-3-2-1 1 2 AY 2 1 -> y = f(x) 4 5 6 X -2 -1 3