1.31. Podaj współrzędne wektora vec u wiedząc, że w wyniku przesunięcia równole głego wykresu funkcji f o wektor u otrzymano wykres funkcji g, jeśli: a) f(x) = 2x ^ 2 * i * g * (x) = 2 * (x – 5) ^ 2; f(x) = 2/x * i * g * (x) = 2/(x – 3) e) f(x) = – x ^ 3 * i * g * (x) = – (x – 1) ^ 3 b) f f(x) = sqrt(x) * i * g * (x) = sqrt(x + 10) d) f(x) = 0, 5x ^ 3 * i * g * (x) = 0, 5 * (x + 8) ^ 3 f) f(x) = |x| * i * g * (x) = |x – 4|

1.31. Podaj współrzędne wektora vec u wiedząc, że w wyniku przesunięcia równole głego wykresu funkcji f o wektor u otrzymano wykres funkcji g, jeśli: a) f(x) = 2x ^ 2 * i * g * (x) = 2 * (x – 5) ^ 2; f(x) = 2/x * i * g * (x) = 2/(x – 3) e) f(x) = – x ^ 3 * i * g * (x) = – (x – 1) ^ 3 b) f f(x) = sqrt(x) * i * g * (x) = sqrt(x + 10) d) f(x) = 0, 5x ^ 3 * i * g * (x) = 0, 5 * (x + 8) ^ 3 f) f(x) = |x| * i * g * (x) = |x – 4|