1.32. Naszkicuj wykres funkcji g(x) = (x – 3) ^ 2 określonej w zbiorze R. Odczytaj z wykresu: a) wartość funkcji g dla argumentu 1, b) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.

1.32. Naszkicuj wykres funkcji g(x) = (x – 3) ^ 2 określonej w zbiorze R. Odczytaj z wykresu: a) wartość funkcji g dla argumentu 1, b) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.