1.33. Naszkicuj wykres funkcji g(x) = sqrt(x + 2) . b) Podaj miejsce zerowe funkcji g. a) Podaj dziedzinę funkcji g.

1.33. Naszkicuj wykres funkcji g(x) = sqrt(x + 2) . b) Podaj miejsce zerowe funkcji g. a) Podaj dziedzinę funkcji g.