1.34. Naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem g(x)= 1 x-1 . a) Określ dziedzinę funkcji g. b) Oblicz współrzędne punktu, w którym wykres funkcji g przecina oś OY. c) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.

1.34. Naszkicuj wykres funkcji g, opisanej wzorem g(x)= 1 x-1 . a) Określ dziedzinę funkcji g. b) Oblicz współrzędne punktu, w którym wykres funkcji g przecina oś OY. c) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest malejąca.