1.35. Funkcję f określa wzór f(x) = x ^ 3 , gdzie x in(-2,2) . Wykres funkcji g po wstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor vec u =[-2,0] a) Podaj wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykresy funkcji fi g w jednym układzie współrzędnych. c) Porównaj miejsce zerowe funkcji g z miejscem zerowym funkcji f.

1.35. Funkcję f określa wzór f(x) = x ^ 3 , gdzie x in(-2,2) . Wykres funkcji g po wstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor vec u =[-2,0] a) Podaj wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykresy funkcji fi g w jednym układzie współrzędnych. c) Porównaj miejsce zerowe funkcji g z miejscem zerowym funkcji f.