1.36. Na rysunku obok znajduje się wy kres funkcji f(x) = |x| gdzie x in(-5,3) . Funkcję g określa wzór g(x) = f(x – 4) a) Wyznacz dziedzinę funkcji g. b) Podaj maksymalne przedziały monoto niczności funkcji g. 5 4 y = f(x) 3 -2 – 6 – 5 -4 -3 -2 -1 10 34 5X

1.36. Na rysunku obok znajduje się wy kres funkcji f(x) = |x| gdzie x in(-5,3) . Funkcję g określa wzór g(x) = f(x – 4) a) Wyznacz dziedzinę funkcji g. b) Podaj maksymalne przedziały monoto niczności funkcji g. 5 4 y = f(x) 3 -2 – 6 – 5 -4 -3 -2 -1 10 34 5X

Chcę dostęp do Akademii!