1.37. Dziedziną funkcji f jest zbiór D f = langle-8,7 rangle . Podaj dziedzinę funkcji g, jeśli: a) g(x) = f(x + 2) c) g(x) = f(x – 137) b) g(x) = f(x – 10) d) g(x) = f(x + 2009)

1.37. Dziedziną funkcji f jest zbiór D f = langle-8,7 rangle . Podaj dziedzinę funkcji g, jeśli: a) g(x) = f(x + 2) c) g(x) = f(x – 137) b) g(x) = f(x – 10) d) g(x) = f(x + 2009)