1.38. Miejscami zerowymi funkcji f są liczby -4, 0 oraz 6, a jej zbiorem wartości przedział liczbowy (- 3, 5) . Podaj miejsca zerowe oraz zbiór wartości funkcji g, jeśli g(x) = f(x + 8) .

1.38. Miejscami zerowymi funkcji f są liczby -4, 0 oraz 6, a jej zbiorem wartości przedział liczbowy (- 3, 5) . Podaj miejsca zerowe oraz zbiór wartości funkcji g, jeśli g(x) = f(x + 8) .