1.39. Punkty (- 2, 5), (3, 1), (4, – 6) należą do wykresu funkcji f. Podaj trzy punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem:

1.39. Punkty (- 2, 5), (3, 1), (4, – 6) należą do wykresu funkcji f. Podaj trzy punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem: