1.40. Dany jest wzór funkcji fi współrzędne wektora . Wyznacz wzór funkcji g, któ rej wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f o wektor u.

1.40. Dany jest wzór funkcji fi współrzędne wektora . Wyznacz wzór funkcji g, któ rej wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f o wektor u.