1.41. Znajdź obrazy następujących figur w przesunięciu równoległym o podany wektor.

1.41. Znajdź obrazy następujących figur w przesunięciu równoległym o podany wektor.