1.42. Funkcja f jest -2 f(x) 3 opisana za pomocą tabeli: 0 2 1 0 2 1 3 2 Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunię równoległego wykresu funkcji f: a) o 2 jednostki do góry b) dziedziny i zbiory wartości funkcji f i h. cia jednostek do dołu.

1.42. Funkcja f jest -2 f(x) 3 opisana za pomocą tabeli: 0 2 1 0 2 1 3 2 Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunię równoległego wykresu funkcji f: a) o 2 jednostki do góry b) dziedziny i zbiory wartości funkcji f i h. cia jednostek do dołu.