1.43. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: X f(x) -3 -4 0 2 1 9 6 11 28 81 -1 Opisz za pomocą tabelki funkcję określoną wzorem:

1.43. Funkcja f jest opisana za pomocą tabeli: X f(x) -3 -4 0 2 1 9 6 11 28 81 -1 Opisz za pomocą tabelki funkcję określoną wzorem: