...

1.123. Sprawdź, czy funkcje fig sa równe, jeśli a) f(x) = log1/2 (x – 2) + log1 (x + 2) g(x) = log1/2 (x ^ 2 – 4) g(x) = log2 (1 – x)/(x – 3) b) f(x) = log2 (x – 1) – log2 (3 – x) f(x) = 1/2 * log3 x ^ 2 d) f(x) = log x ^ 4 Rozwiązywanie równań, nierówności oraz ukła dów równań z zastosowaniem wykresu funkcji logarytmicznej

1.123. Sprawdź, czy funkcje fig sa równe, jeśli a) f(x) = log1/2 (x – 2) + log1 (x + 2) g(x) = log1/2 (x ^ 2 – 4) g(x) = log2 (1 – x)/(x – 3) b) f(x) = log2 (x – 1) – log2 (3 – x) f(x) = 1/2 * log3 x ^ 2 d) f(x) = log x ^ 4 Rozwiązywanie równań, nierówności oraz ukła dów równań z zastosowaniem wykresu funkcji logarytmicznej 

Zobacz!

Dodaj komentarz