1.122. Wykaż, ze jeśli wybrane argumenty , funkcji cias geometryczny, to wartości funkcji log 3 x 1 , log 2 x 2 , log 3 x 3 ,… fwor2a clag arytme tyczny.

1.122. Wykaż, ze jeśli wybrane argumenty , funkcji cias geometryczny, to wartości funkcji log 3 x 1 , log 2 x 2 , log 3 x 3 ,… fwor2a clag arytme tyczny.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz