...

1.121. wykaż, ie: a) funkcja f(x) = log2 (1 – x) – log2 (x + 1) jest nieparzysta f(x) = x ^ 2 * log (2 – x)/(2 + x) Jest parzysta b) funkcja c) funkcja f(x) = log1 cos 2x jest parzysta d) funkcja f(x) = log (x + sqrt(1 + x ^ 2)) jest nieparzysta x 1 x 2 ,x y = f(x)=log 3 x Wor2

1.121. wykaż, ie: a) funkcja f(x) = log2 (1 – x) – log2 (x + 1) jest nieparzysta f(x) = x ^ 2 * log (2 – x)/(2 + x) Jest parzysta b) funkcja c) funkcja f(x) = log1 cos 2x jest parzysta d) funkcja f(x) = log (x + sqrt(1 + x ^ 2)) jest nieparzysta x 1 x 2 ,x y = f(x)=log 3 x Wor2

Zobacz!

Dodaj komentarz