...

1.120. Dziedziną funkcji f jest zbiór D. Wyznacz: D = (- 1 1/2, 0) a) najmniejszą wartość funkcji f(x) = logsqrt(5) (x ^ 2 + 2x + 3) , jeśli b) największą wartość funkcji f(x)=log 3 (8-x^ 2 ),jesli D= langle1,2 rangle c) najmniejszą wartość funkcji d) największą wartość funkcji if * (x) = log1 (x ^ 2 + 4x + 4) , jeśli D = (- 1, 2) f(x) = log(sqrt(3))/3 (x ^ 2 – 4x) , jeśli D= langle-2,-1 rangle .

1.120. Dziedziną funkcji f jest zbiór D. Wyznacz: D = (- 1 1/2, 0) a) najmniejszą wartość funkcji f(x) = logsqrt(5) (x ^ 2 + 2x + 3) , jeśli b) największą wartość funkcji f(x)=log 3 (8-x^ 2 ),jesli D= langle1,2 rangle c) najmniejszą wartość funkcji d) największą wartość funkcji if * (x) = log1 (x ^ 2 + 4x + 4) , jeśli D = (- 1, 2) f(x) = log(sqrt(3))/3 (x ^ 2 – 4x) , jeśli D= langle-2,-1 rangle .

Zobacz!

Dodaj komentarz