...

1.119. Wykaż, na podstawie definicji, że funkcja f określona wzorem: a) f(x) = log5 x * f * e * s * t rosnąca w zbiorze (0,+ infty) malejąca w zbiorze (0,+ infty) b) f(x)=log 1 x)est 3 c) f(x)=log 2 ^ 2 x jest rosnąca w zbiorze (1,+ infty) d) f(x) = log3 2x jest malejąca w zbiorze (0, 1. *

1.119. Wykaż, na podstawie definicji, że funkcja f określona wzorem: a) f(x) = log5 x * f * e * s * t rosnąca w zbiorze (0,+ infty) malejąca w zbiorze (0,+ infty) b) f(x)=log 1 x)est 3 c) f(x)=log 2 ^ 2 x jest rosnąca w zbiorze (1,+ infty) d) f(x) = log3 2x jest malejąca w zbiorze (0, 1. *

Zobacz!

Dodaj komentarz