...

1.118. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m (m in R) , dla których funkcja: a) f(x) = log2m – 3 x jest rosnąca c) f(x)=log (4-m| x jest rosnąca b) f(x) = logm ^ 2 x * log t malejąca d) f(x) = log2m – m ^ 2 x jest malejąca

1.118. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m (m in R) , dla których funkcja: a) f(x) = log2m – 3 x jest rosnąca c) f(x)=log (4-m| x jest rosnąca b) f(x) = logm ^ 2 x * log t malejąca d) f(x) = log2m – m ^ 2 x jest malejąca 

Zobacz!

Dodaj komentarz