...

1.117. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m (m in R) , dla których dzie. dziną funkcji f jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, jeśli a) f(x) = log3 (x ^ 2 + 3x – 2m) c) f(x) = log (m * x ^ 2 + 4mx + m + 3) b) f(x) = log2 (x ^ 2 + mx + 1) 3 d) f(x) = log [(m ^ 2 + m – 6) * x ^ 2 + (m – 2) * x + 1]

1.117. Wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m (m in R) , dla których dzie. dziną funkcji f jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, jeśli a) f(x) = log3 (x ^ 2 + 3x – 2m) c) f(x) = log (m * x ^ 2 + 4mx + m + 3) b) f(x) = log2 (x ^ 2 + mx + 1) 3 d) f(x) = log [(m ^ 2 + m – 6) * x ^ 2 + (m – 2) * x + 1]

Zobacz!

Dodaj komentarz