1.124 Liczba x stanowi 80% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? Liczba x stanowi 33 1 3 \% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? Liczba x stanowi 28 4 7 \% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? d) Liczba x stanowi 66 2 3 \% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y?

1.124 Liczba x stanowi 80% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? Liczba x stanowi 33 1 3 \% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? Liczba x stanowi 28 4 7 \% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? d) Liczba x stanowi 66 2 3 \% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y?