1.125. Ekipa Jurka utożyta 300 m światłowodu. W tym samym czasie ekipa Wojtka utożyła 270 m światłowodu. a) O ile procent światłowód ułożonego przez ekipe Wojtka? ułożony przez ekipę Jurka jest dłuższy od światłowodu b) O ile procent światłowód ułożony przez ekipę Wojtka jest krótszy od światło wodu ułożonego przez ekipe Jurka?

1.125. Ekipa Jurka utożyta 300 m światłowodu. W tym samym czasie ekipa Wojtka utożyła 270 m światłowodu. a) O ile procent światłowód ułożonego przez ekipe Wojtka? ułożony przez ekipę Jurka jest dłuższy od światłowodu b) O ile procent światłowód ułożony przez ekipę Wojtka jest krótszy od światło wodu ułożonego przez ekipe Jurka?