1.126. Powierzchnia jeziora Hańcza wynosi 3.1 km ^ 2 ?, a powierzchnia Wielkiego Stawu wynosi 0, 3 km ^ 2 O ile procent powierzchnia jeziora Hańcza jest większa od powierzchni Wielkiego Stawu? O ile procent mniejsza jest powierzchnia Wielkie go Stawu od powierzchni jeziora Hańcza? Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

1.126. Powierzchnia jeziora Hańcza wynosi 3.1 km ^ 2 ?, a powierzchnia Wielkiego Stawu wynosi 0, 3 km ^ 2 O ile procent powierzchnia jeziora Hańcza jest większa od powierzchni Wielkiego Stawu? O ile procent mniejsza jest powierzchnia Wielkie go Stawu od powierzchni jeziora Hańcza? Wynik podaj z dokładnością do części setnych.