...

1.125. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = log1/3 (x + 3) – 1 . a) Podaj dziedzinę funkcji f. b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. c) Oblicz wartość funkcji dla argumentu 6. Odczytaj wykresu, dla jakich argumen tów wartości funkcji f są większe od -3. g(x) = log3 |x| g(x)=4log x.

1.125. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = log1/3 (x + 3) – 1 . a) Podaj dziedzinę funkcji f. b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OY. c) Oblicz wartość funkcji dla argumentu 6. Odczytaj wykresu, dla jakich argumen tów wartości funkcji f są większe od -3. g(x) = log3 |x| g(x)=4log x.

Zobacz!

Dodaj komentarz