...

1.126. Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji y = g(x) , który powstał w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji logarytmicznej f(x) = logx x o wektor vec u =[1,-3] ). v=glx) 10 11 12 13 X 9 a) Napisz wzór funkcji g b) Upewnij się, wykonując obliczenia, D(9, 0) należą do wykresu funkcji g, a następnie odczytaj z wykresu: że punkty A(2, – 3) , B(3, – 2), (5, – 1) oraz – dla jakich argumentów funkcja o przyjmuje wartości z przedziału (- 3, – 1) – dla jakich argumentów wartości funkcji g sa mniejsze od -2 – dla jakich argumentów wartości funkcji g są dodatnie.

1.126. Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji y = g(x) , który powstał w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji logarytmicznej f(x) = logx x o wektor vec u =[1,-3] ). v=glx) 10 11 12 13 X 9 a) Napisz wzór funkcji g b) Upewnij się, wykonując obliczenia, D(9, 0) należą do wykresu funkcji g, a następnie odczytaj z wykresu: że punkty A(2, – 3) , B(3, – 2), (5, – 1) oraz – dla jakich argumentów funkcja o przyjmuje wartości z przedziału (- 3, – 1) – dla jakich argumentów wartości funkcji g sa mniejsze od -2 – dla jakich argumentów wartości funkcji g są dodatnie.

Zobacz!

Dodaj komentarz