...

1.127. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = log3 (- x) – 2 a) Podaj dziedzinę funkcji f. b) Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OX. c) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne?

1.127. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = log3 (- x) – 2 a) Podaj dziedzinę funkcji f. b) Podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji fi osi OX. c) Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne? 

Zobacz!

Dodaj komentarz