...

1.128. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = 1 – log2 (x + 3) . a) Oblicz współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji fz osiami układu współ rzędnych b) Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 1 c) Sprawdź, czy punkt A(4 ^ log2 sqrt(5), – 2) należy do wykresu

 1.128. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = 1 – log2 (x + 3) . a) Oblicz współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji fz osiami układu współ rzędnych b) Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 1 c) Sprawdź, czy punkt A(4 ^ log2 sqrt(5), – 2) należy do wykresu

Zobacz!

Dodaj komentarz