1.132. Cenę pewnego towaru dwukrotnie podnoszono o 10%. O ile procent należałoby jednorazowo podnieść cenę towaru, aby uzyskać ten sam efekt?

1.132. Cenę pewnego towaru dwukrotnie podnoszono o 10%. O ile procent należałoby jednorazowo podnieść cenę towaru, aby uzyskać ten sam efekt?