1.133. Cenę pewnego towaru najpierw podniesiono o 10%, a następnie obniżono 20%. O ile procent końcowa cena towaru była niższa od początkowej ceny?

 1.133. Cenę pewnego towaru najpierw podniesiono o 10%, a następnie obniżono 20%. O ile procent końcowa cena towaru była niższa od początkowej ceny?