...

1.141. a) Liczba x stanowi 80% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? 1 b) Liczba x stanowi 33% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? 3 c) liczba x stanowi 28% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? 7 d) Liczba x stanowi 66 % liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y?

1.141. a) Liczba x stanowi 80% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? 1 b) Liczba x stanowi 33% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? 3 c) liczba x stanowi 28% liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y? 7 d) Liczba x stanowi 66 % liczby y. Jakim procentem liczby x jest liczba y?

Zobacz!