...

1.143. Tabela poniżej przedstawia inflację roczną w latach 1987-2018. Inflacja to wskaźnik średniego wzrostu cen towarów i usług. W tabeli powyżej przed stawiona jest inflacja roczna, czyli wskaźnik średniego wzrostu cen w danym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystując dane w tabeli, możemy obliczyć inflację na przestrzeni kilku lat. W tym celu zdefiniujmy roczny czynnik wzrostu cen (RCWC), który dla inflacji p% jest równy 1 + p/100 Żeby obliczyć łączną inflacje w la tach 1998, 1999, 2000 (z dokładnością do 0,1%), najpierw wyznaczamy RCWC dla tych lat. Otrzymujemy: 1,118; 1,073 ; 1,101. Następnie mnożymy te trzy wskaźniki: 1, 321 = 1 + (32, 1)/100 1,118*1,073*1,101 approx1,321.Z otrzymanego wyniku odczytujemy: Zatem łączna inflacja była równa 32,1% a) b) Postępując analogicznie, oblicz łączna inflację w latach 2008, 2009, 2010, 2011. Jeśli inflacja roczna przekracza 50%, to nazywamy ją hiperinflacją. Odczytaj beli, w jakich czterech kolejnych latach w Polsce była hiperinflacja i oblicz łączną inflację w tych latach. z ta c) Deflacja jest to stały spadek przeciętnego poziomu cen wpływający na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji po pewnym czasie można kupić za tę samą kwotę więcej towarów i usług. W których latach w Polsce odnotowa no deflację?

1.143. Tabela poniżej przedstawia inflację roczną w latach 1987-2018. Inflacja to wskaźnik średniego wzrostu cen towarów i usług. W tabeli powyżej przed stawiona jest inflacja roczna, czyli wskaźnik średniego wzrostu cen w danym roku, w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystując dane w tabeli, możemy obliczyć inflację na przestrzeni kilku lat. W tym celu zdefiniujmy roczny czynnik wzrostu cen (RCWC), który dla inflacji p% jest równy 1 + p/100 Żeby obliczyć łączną inflacje w la tach 1998, 1999, 2000 (z dokładnością do 0,1%), najpierw wyznaczamy RCWC dla tych lat. Otrzymujemy: 1,118; 1,073 ; 1,101. Następnie mnożymy te trzy wskaźniki: 1, 321 = 1 + (32, 1)/100 1,118*1,073*1,101 approx1,321.Z otrzymanego wyniku odczytujemy: Zatem łączna inflacja była równa 32,1% a) b) Postępując analogicznie, oblicz łączna inflację w latach 2008, 2009, 2010, 2011. Jeśli inflacja roczna przekracza 50%, to nazywamy ją hiperinflacją. Odczytaj beli, w jakich czterech kolejnych latach w Polsce była hiperinflacja i oblicz łączną inflację w tych latach. z ta c) Deflacja jest to stały spadek przeciętnego poziomu cen wpływający na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji po pewnym czasie można kupić za tę samą kwotę więcej towarów i usług. W których latach w Polsce odnotowa no deflację?

Zobacz!