...

1.144. Pani Janina Nowak inwestuje na giełdzie za pośrednictwem pewnego biura maklerskiego. Za każdą zrealizowana transakcję kupna lub sprzedaży biuro pobiera prowizję w wysokości 1,5% wartości transakcji. Nowak zainwestowała 20 000 zł, kupując 480 akcji spółki A po 12,5 zł za akcje, Pani a resztę przeznaczyła na kupno akcji spółki B po 20 zł za akcję. Osobno zapłaciła prowizje. Po pewnym czasie, gdy za akcje spólki A płacono po 16 zł 40 gr, a akcje spółki B wzrosły o 18% w stosunku do ceny kupna, pani Nowak złożyła w biurze maklerskim zlecenie sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. Zanim jednak zlecenie zostało wy konane, akcje spółki B potaniały o 5% w stosunku do ostatnio notowanej ceny. Oblicz: a) lle akcji spółki B kupiła pani Nowak? b) Po jakiej cenie zostały sprzedane akcje spółki B? c) O ile procent wzrosła cena akcji spółki A? d) Jaką kwotę otrzymała pani Nowak po sprzedaży wszystkich swoich akcji? e) W jakiej wysokości zapłaciła prowizję? f) Jaki zysk (w złotówkach oraz procentowy) osiągnęła pani Nowak na tej transakcji? Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie ustu gowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca wpisał kwotę brutto wynagro dzenia. Ustalona przez pracodawcę kwota brutto stanowi tzw. przychód studenta.

1.144. Pani Janina Nowak inwestuje na giełdzie za pośrednictwem pewnego biura maklerskiego. Za każdą zrealizowana transakcję kupna lub sprzedaży biuro pobiera prowizję w wysokości 1,5% wartości transakcji. Nowak zainwestowała 20 000 zł, kupując 480 akcji spółki A po 12,5 zł za akcje, Pani a resztę przeznaczyła na kupno akcji spółki B po 20 zł za akcję. Osobno zapłaciła prowizje. Po pewnym czasie, gdy za akcje spólki A płacono po 16 zł 40 gr, a akcje spółki B wzrosły o 18% w stosunku do ceny kupna, pani Nowak złożyła w biurze maklerskim zlecenie sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. Zanim jednak zlecenie zostało wy konane, akcje spółki B potaniały o 5% w stosunku do ostatnio notowanej ceny. Oblicz: a) lle akcji spółki B kupiła pani Nowak? b) Po jakiej cenie zostały sprzedane akcje spółki B? c) O ile procent wzrosła cena akcji spółki A? d) Jaką kwotę otrzymała pani Nowak po sprzedaży wszystkich swoich akcji? e) W jakiej wysokości zapłaciła prowizję? f) Jaki zysk (w złotówkach oraz procentowy) osiągnęła pani Nowak na tej transakcji? Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie ustu gowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca wpisał kwotę brutto wynagro dzenia. Ustalona przez pracodawcę kwota brutto stanowi tzw. przychód studenta.

Zobacz!