...

1.145. musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy, który Pracodawca oblicza się w następujący sposób: – 20% kwoty brutto stanowią koszty uzyskania przychodu. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu stanowi dochód studenta. umówił – Podatek dochodowy jest równy 18% kwoty dochodu, z zaokrągleniem do pełne- go złotego Kwota netto, wypłacona studentowi za jego pracę, to przychód pomniejszony o po datek dochodowy. Oblicz: a) jaka kwota została wypłacona studentowi, jeżeli w umowie wpisana była kwota 2150 zł b) jaka kwota brutto (w pełnych złotych) powinna być wpisana do tej umowy, jeżeli student się z pracodawcą na wynagrodzenie netto w wysokości 2000 zł?

1.145. musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy, który Pracodawca oblicza się w następujący sposób: – 20% kwoty brutto stanowią koszty uzyskania przychodu. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu stanowi dochód studenta.

umówił – Podatek dochodowy jest równy 18% kwoty dochodu, z zaokrągleniem do pełne- go złotego Kwota netto, wypłacona studentowi za jego pracę, to przychód pomniejszony o po datek dochodowy. Oblicz: a) jaka kwota została wypłacona studentowi, jeżeli w umowie wpisana była kwota 2150 zł b) jaka kwota brutto (w pełnych złotych) powinna być wpisana do tej umowy, jeżeli student się z pracodawcą na wynagrodzenie netto w wysokości 2000 zł? 

Zobacz!