...

1.147. Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe udziela następujących zniżek w ubez pieczeniu OC za bezszkodowa jazdę samochodem: liczba lat bezszkodowej jazdy 1 2 3 4 5 6 i więcej oraz, między innymi, takich zwyżek: wysokość zniżki w % 10 20 30 40 50 60 1. za wiek właściciela poniżej 25 lat-30\% za okres posiadania przez właściciela prawa jazdy poniżej 3 lat – 25% za wiek samochodu powyżej 10 |at-59 4. za użytkowanie samochodu jako taksówki -40\% Jaki procent podstawowej stawki zapłacą za ubezpieczenie OC swoich samochodów następujące osoby (podano wszystkie potrzebne informacje): 2. 3. a) b) Jan Nowak, wiek 23 lata, prawo jazdy od 4 lat, 2 lata bezszkodowej jazdy, samo chód: 15-letni mercedes; Katarzyna Wtorek, wiek 28 lat, prawo jazdy od 5 lat, 3 lata bezszkodowej jazdy, samochód: 2-letni fiat; c) Grzegorz Bronowski, wiek 54 lata, prawo jazdy od 25 lat, 10 lat bezszkodowej jazdy, samochód – taksówka: 5-letni ford; d) Jan Skibicki, wiek 20 lat, prawo jazdy od 1 roku, ubezpiecza swój pierwszy samochód, 20-letni mercedes.

1.147. Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe udziela następujących zniżek w ubez pieczeniu OC za bezszkodowa jazdę samochodem: liczba lat bezszkodowej jazdy 1 2 3 4 5 6 i więcej oraz, między innymi, takich zwyżek: wysokość zniżki w % 10 20 30 40 50 60 1. za wiek właściciela poniżej 25 lat-30\% za okres posiadania przez właściciela prawa jazdy poniżej 3 lat – 25% za wiek samochodu powyżej 10 |at-59 4. za użytkowanie samochodu jako taksówki -40\% Jaki procent podstawowej stawki zapłacą za ubezpieczenie OC swoich samochodów następujące osoby (podano wszystkie potrzebne informacje): 2. 3. a) b) Jan Nowak, wiek 23 lata, prawo jazdy od 4 lat, 2 lata bezszkodowej jazdy, samo chód: 15-letni mercedes; Katarzyna Wtorek, wiek 28 lat, prawo jazdy od 5 lat, 3 lata bezszkodowej jazdy, samochód: 2-letni fiat; c) Grzegorz Bronowski, wiek 54 lata, prawo jazdy od 25 lat, 10 lat bezszkodowej jazdy, samochód – taksówka: 5-letni ford; d) Jan Skibicki, wiek 20 lat, prawo jazdy od 1 roku, ubezpiecza swój pierwszy samochód, 20-letni mercedes.

Zobacz!