...

1.148. Lokata 26000 zł jest oprocentowana w wysokości 4% w stosunku rocznym. W banku obowiązuje kapitalizacja: roczna (bank po roku dopisuje do kapitalu należne odsetki) b) półroczna (bank po półroczu dopisuje do kapitału należne odsetki a) c) kwartalna (bank po upływie trzech miesięcy dopisuje do kapitału należne odsetki) Jaka będzie wartość lokaty po jednym roku? (Pomijamy podatek od dochodów ka pitałowych.)

1.148. Lokata 26000 zł jest oprocentowana w wysokości 4% w stosunku rocznym. W banku obowiązuje kapitalizacja: roczna (bank po roku dopisuje do kapitalu należne odsetki) b) półroczna (bank po półroczu dopisuje do kapitału należne odsetki a) c) kwartalna (bank po upływie trzech miesięcy dopisuje do kapitału należne odsetki) Jaka będzie wartość lokaty po jednym roku? (Pomijamy podatek od dochodów ka pitałowych.) 

Zobacz!