1.149. Po czterech latach oszczędzania na lokacie stan konta pani Wandy przy rocz nej kapitalizacji odsetek wzrósł z 40000 oprocentowania Oblicz wysokość rocznego zł do 50499,08 zł.

1.149. Po czterech latach oszczędzania na lokacie stan konta pani Wandy przy rocz nej kapitalizacji odsetek wzrósł z 40000 oprocentowania Oblicz wysokość rocznego zł do 50499,08 zł.