1.150. Pani Teresa Kowalska postanowiła ulokować na rok swoje oszczędności w jednym z dwóch różnych banków. W banku A oprocentowanie roczne wynosi 4%, a odsetki kapitalizowane są co kwartał. W banku B oprocentowanie roczne wyno si 5%, z roczną kapitalizacją odsetek. Który z banków powinna wybrać pani Teresa Kowalska chcąc uzyskać większe odsetki? Odpowiedź uzasadnij.

1.150. Pani Teresa Kowalska postanowiła ulokować na rok swoje oszczędności w jednym z dwóch różnych banków. W banku A oprocentowanie roczne wynosi 4%, a odsetki kapitalizowane są co kwartał. W banku B oprocentowanie roczne wyno si 5%, z roczną kapitalizacją odsetek. Który z banków powinna wybrać pani Teresa Kowalska chcąc uzyskać większe odsetki? Odpowiedź uzasadnij.